CONTRIBUIE ÎN MOD REAL LA SCHIMBAREA
SISTEMULUI EDUCAȚIONAL DIN ROMÂNIA

Direcționează 3,5% din impozitul pe venit pentru programe de învățare socio-emoțională și etică dedicate educatorilor din școlile de stat.


Ce trebuie să faci?


1. Completează câmpurile de mai jos și apoi dă click pe Generează formularul 230 - acesta se va genera automat, cu datele completate de tine.

2. Tipărește formularul generat, verifică datele și SEMNEAZĂ-L.

3. Depune formularul până la 25 mai 2020 la biroul ANAF de care aparții cu domiciliul (lista aici).


Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu
Camp obligatoriu

Dacă nu faceți această alegere, suma, pe care o plătiți oricum sub formă de impozit, rămâne statului.

Într-o țară cu atât de multe probleme la nivel social, ar fi păcat să nu redirecționați suma către o cauză în care credeți.

Sunt mulți oameni care aleg să pună interesele semenilor lor deasupra celor proprii și au nevoie de sprijinul dvs.

Echipa fundației Verita livrează programe de învățare socio-emoțională și etică către educatori/profesori din școlile de stat.

Nu putem cere educatorilor din acest sistem să dea dovadă de dedicare și implicare decât dacă ei, la rândul lor, au resursele fizice, emoționale și intelectuale necesare pentru această meserie extrem de solicitantă.

Programele noastre vizează punctual cultivarea abilităților de management al stresului, de a face față mediului în care trebuie să profeseze și de a crește reziliența și empatia.

Contribuim prin proiectele noastre la o mai mare conștientizare a factorilor de stres din acest domeniu dar și la existența uneltelor individuale, de grup sau de sistem care să permită crearea unui spațiu de siguranță fizică, mentală și emoțională atât pentru educatori cât și pentru elevi.

Urmărim în acest proces:

  • - identificarea factorilor de stres și a mecanismelor eficiente de auto-reglare emoțională pentru educatori,
  • - cultivarea abilităților de gestionare a stresului,
  • - creșterea nivelului de reziliență și empatie,
  • - introducerea elementelor de educație socio-emoțională la clasă.

Vom continua și proiectele dedicate comunităților devaforizate, sărăcia fiind principalul impediment în calea unui proces educațional sănătos.

Există mai multe categorii de persoane care pot completa formularul:

- persoanele care realizează venituri în România: salariații persoane fizice, pensionarii cu o pensie mai mare de 2000 lei, persoanele cu venituri din activități independente realizate pe baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, din activități independente/agricole impuse pe bază de normă de venit, din cedarea folosinței bunurilor și drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină in sistem real.

Persoanele fizice cu profesii liberale sau alte venituri extra-salariale pot redirecționa suma prin completarea Declarației unice, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV). În această situație, veți completa la secţiunea I.6 următoarele date: I.6.1.B) Susţinerea cu 3,5%; Denumire: Fundația Learning & Development Centre of Education, cod identificare: 39491213, cont bancar: RO22EGNA1010000000852619.

Fundația Learning & Development Centre of Education (Fundația Verita) este înregistrată ca furnizor autorizat de servicii sociale, Certificat de acreditare seria AF nr. 005725.ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AM PRIMIT:

Da, pentru că faceți o redirecționare a 2% sau 3,5% din impozitul pe venitul aferent anului 2019.

Nimic, ANAF va calcula suma reprezentată de respectivul procent și o va redirecționa.

Puteți depune formularul la registratura sediului ANAF de care aparțineți cu domiciliul sau îl puteți trimite prin poșta la sediul respectiv, cu confirmare de primire.

Adresa de domiciliu este cea pe care o aveți în cartea de identitate.

Trebuie să completați anul, datele de la secțiunea I - Date de identificare a contribuabilului si, de la secțiunea II (III la varianta ian-martie) - datele entității non-profit (Fundația Learning & Development Centre of Education, cod identificare: 39491213, cont bancar: RO22EGNA1010000000852619). În plus, pentru formularul aferent ianuarie-martie, trebuie să bifați tipul veniturilor la secțiunea II, La III 2 - Susţinerea unei entităţi nonprofit/ unităţi de cult și 2% cota din impozitul anual. Pentru cel aferent aprilie-decembrie, trebuie să bifați la secțiunea II 2 - Susţinerea unei entităţi nonprofit/ unităţi de cult și, dacă doriți, opțiunea de a distribui suma pe doi ani. NU UITAȚI SĂ SEMNAȚI FORMULARELE LA SECȚIUNEA SEMNĂTURĂ CONTRIBUABIL.

Nu, nu puteți depune/trimite decât formularele proprii.

Ca și fundație, putem depune noi formularul în numele dvs. și putem depune și formularele strânse de la mai multe persoane. Doar aveți grijă să ni le trimiteți în timp util, până pe maxim 15 mai. Adresa noastră este: Fundația Verita (Lila Vasilescu), str. Oltețului nr. 15, etaj 4, sector 2, București, cod poștal 023817.
Vă mulțumim mult pentru sprijin!